Benny Carlsson

Benny har en bred erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Han har arbetat med projektledning, verksamhetsutveckling och integration som brygga mellan teknik och verksamhet i ett flertal uppdrag.

Hans främsta styrka är den djupa kunskapen om affärssystem och de administrativa processerna samt förmåga att snabbt sätta sig in i kundens problem och hitta lämpliga lösningar.