Advince

Advince är ett leverantörsoberoende företag som är experter på att leda olika former av förändringsprojekt. Vi kan:

  • Leda förändringsarbete som förändrings-, projekt- eller programledare
  • Bryta ner företagets strategi till en plan för att nå uppsatta mål, få effektiva informationsflöden och använda moderna systemlösningar
  • Se över och effektivisera interna processer och arbetssätt i relation till systemstödet.
  • Ta tillvara de potentiella informationsflöden som finns i företagets omvärld genom utökad digitalisering tillsammans med leverantörer, kunder, partners eller andra kontaktytor.

Vår syn på förändringsarbete, processer och systemstöd rimmar väl men en aktiv ägares syn – det skall vara tillräckligt bra, gå snabbt att införa och inte kosta mer än nödvändigt.

fade_line10002

Hur kan vi hjälpa till med dina utmaningar?

Jag har jobbat av och till tillsammans med Advince i snart 15 år. Jag gillar deras oberoende, och att användbarhet är ett viktigt urvalskriterium.

Lennart Pihl, Styrelseproffs
"Vi hade sannolikt fått betala dubbelt så mycket för våra IT-lösningar om vi inte haft Advince som rådgivare."

Heidi Bruun Woldsnes, Managing Director, Alma Norge AS
“Until we got our own IT function & vendor management in place, Advince ran the IT part of our business in a very satisfactory way.”

Fredrik Granat, CFO, Perimeter Protection Group (previously a part of Gunnebo)
“When we at Korsnäs felt a need to check that the way we plan and run IT projects is of the highest standard, it was an easy decision whom to call.”

Christer Simrén, COO, Billerud-Korsnäs
“My recommendation is to call that independent Stockholm advisory firm, Advince. They will propose something that is cheaper, but still good enough.”

London-based Private Equity partner in board meeting when IT issues were brought up
Advince’s long experience of handling the IT part of a CarveOut was really useful when our group was acquired by Triton from GEA”

Dr. Martin Nusswald, CIO, Kelvion
“Advinces projektledare kan både teknik och ekonomi och kunde därför förklara vilka behov vi på ekonomiavdelningen har.”

Carolina Jonsson, Redovisningsekonom, Veidekke Bostad
“Det var bra att få in en part som kunde se verksamheten utifrån.”

Michael Jörgensen, ansvarig för IT, EnergoRetea
Vi uppskattade deras jordnära strategi för kostnadseffektiv IT. Advince kommer inte att få oss att köpa en Ferrari när en begagnad Skoda fungerar utmärkt. "

Mikael Ahlström, grundare, Procuritas
"Advince agerade mentorer och hjälpte Papyrus etablera goda principer i projektledning och en välgrundad utrullningsplan."

Peter Sandberg, CEO, Papyrus
“Jag är säker på att vi fick ett bättre pris för systemet än om vi skulle skött upphandling och avtalsskrivandet själva.”

Per Svensson, Ekonomi och Administration, Veidekke Sverige AB
”Advince is our Preferred Partner in IT-related services and has also assisted many of our portfolio companies”

Jan Dahlqvist, partner Polaris Equity
The Group’s transformation from being a traditional trading company to having an increasing internal own production of products requires change in routines and system solutions. It's been comforting to have Advince as a guide for us in the immense changes we’ve made in the past 18 months.

Dan Paradell, CEO LK Systems
The ERP project has delivered well in level with our expectations. Advince drew our IT Road Map, helped us select system and vendor, contributed to the project planning and was on the Steering Committee of the project.

Jussi Niemelä, CEO Delete
We are pleased with Advince’s professional consultants. Their efforts in introducing a new ERP system on Sida has worked out well.

Sara Haglund, Project Manager, Sida
I vår strävan att öka Balders digitaliseringsgrad, har Advince stöttat oss med att effektivisera vår inköpsprocess. Advince projektledde framtagning av process och arbetssätt samt implementation av ett inköpssystem. Tillsammans levererade vi ett mycket bra resultat och höll tidplanen!

Per Lagerlöf, Inköpschef Balder
Advince helped us throughout an RFP process for the selection of our provider for datacenter services, thereby bringing in critical know-how to enable us to make the best choice.

Martin Denduyver, CFO CID Lines
Of course there has been some startup glitches. But small wonder – the IT setup proposed by Advince was totally different from the old-school thinking at the former owners. There is not one single application, nor any servers whatsoever, running in-house. All IT is provided as cloud services, accessible on tablets and smartphones by our staff wherever they are.

Mattias Tegefjord, CEO Mitt Alby
Advince scanned our entire operations and identified some 150 possibilities of improving the way we buy and use IT. The Advince findings were divided into functional areas such as ERP, customer relations, production systems, Business Intelligence and other areas. We are currently planning some 2–3 substantial IT improvement projects, and expect to get a bigger bang for our IT buck in the near future.

Maarit Kaskela, Group CIO Ovako
Advince har varit till stor hjälp med att arbeta fram en väl genomtänkt inköpsprocess, anpassad efter Tyréns organisation och behov. Tack vare detta kommer vi öka vår effektivitet och kunna fokusera mer på vår affär med kunden.

Klas Rewelj, CFO Tyréns