Advince

  • Advince är ett konsultföretag verksamma i mötet mellan affärsutveckling, strategi och IT. Vi arbetar oberoende av teknik- och programvaruleverantörer, och har enbart kundens bästa för ögonen. De förändringsprojekt våra kunder ber oss att leda ser vi därför till att de blir tillräckligt bra, och kostnadseffektiva.
  • Våra seniora konsulter har vardera mer än 15 års erfarenhet och arbetar med förändringsprocesser i verksamheter av varierande slag och storlek. Våra kunder är stora och medelstora företag, ofta stadda i hög förändringstakt.

Aktuellt

Fler nyheter? Läs i arkivet.


fade_line10002

Hur kan vi hjälpa till med dina utmaningar?

"Vi hade sannolikt fått betala dubbelt så mycket för våra IT-lösningar om vi inte haft Advince som rådgivare."

Heidi Bruun Woldsnes, Managing Director, Alma Norge AS
“Until we got our own IT function & vendor management in place, Advince ran the IT part of our business in a very satisfactory way.”

Fredrik Granat, CFO, Perimeter Protection Group (previously a part of Gunnebo)
“When we at Korsnäs felt a need to check that the way we plan and run IT projects is of the highest standard, it was an easy decision whom to call.”

Christer Simrén, COO, Billerud-Korsnäs
“My recommendation is to call that independent Stockholm advisory firm, Advince. They will propose something that is cheaper, but still good enough.”

London-based Private Equity partner in board meeting when IT issues were brought up
“Advince scanned our entire operations and identified some 150 possibilities of improving the way we buy and use IT.”

Marit Kaskela, Group CIO, Ovako
“Advinces projektledare kan både teknik och ekonomi och kunde därför förklara vilka behov vi på ekonomiavdelningen har.”

Carolina Jonsson, Redovisningsekonom, Veidekke Bostad
“Det var bra att få in en part som kunde se verksamheten utifrån.”

Michael Jörgensen, ansvarig för IT, EnergoRetea
Vi uppskattade deras jordnära strategi för kostnadseffektiv IT. Advince kommer inte att få oss att köpa en Ferrari när en begagnad Skoda fungerar utmärkt. "

Mikael Ahlström, grundare, Procuritas
"Advince agerade mentorer och hjälpte Papyrus etablera goda principer i projektledning och en välgrundad utrullningsplan."

Peter Sandberg, CEO, Papyrus
“Jag är säker på att vi fick ett bättre pris för systemet än om vi skulle skött upphandling och avtalsskrivandet själva.”

Per Svensson, Ekonomi och Administration, Veidekke Sverige AB